top of page

"Teraapias ja nõustamisel saad 100% just seda abi, mida Sina vajad. Hakkad mõistma, kust Su mured/ eluraskused pärit on ja mida saad teha, et viia läbi muutused eluterveteks suhtlusteks Iseenda ja Sind ümbritsevaga.
Sinu elu saab mõõtmed, mis on Sinu unistustele kohased.
Ootan Sinuga kohtumist! 

Grete 12.2022 LOGO-4.png

Töötan terapeudina aastast 2015, olen lõpetanud Holistilise Regressiooni Terapeudi eriala Tallinna Holistika Instituudis. Holistilise psühhoteraapeudina oman teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et mõista ja juhtida inimese alateadvuse tasandil toimuvaid protsesse. Läbi muutuste alateadvuses muutub kogu Sinu tulevik!

Psühhoteraapia hõlmab endas alateadvust muutvaid  rännakuid sisemaailma (klient on täielikult teadvusel, ei ole hüpnoos), milles klient leiab minevikust üles probleemide algpõhjused. Läbi alateadvuse rännaku on võimalik vabastada tunde- ja mõttemustrid, klient saab probleemi algpõhjusest teadlikuks ja toimub traumast tervenemine. Lisaks rännakule kasutan mitmeid tehnikaid nagu energiatöö, peresüsteemide energiatöö, arengut toetav vestlus, coaching, meditatsioon, visualiseerimine, manifesteerimine, alateadvuse muutmine jne.

Nõustamine ja teraapia lahkuminekul on valdkond, millele olen eraldi keskendunud. Lahkuminek on emotsionaalselt raske protsess ja mida rohkem on osapooli või keerulisi suhteid, seda rohkem vajad selles toetust. Olen spetsialiseerunud raskesti käsitletavate lahkuminekute kokkulepetele- ettevalmistus ja järeltoetus. See hõlmab koostööd juristidega, lastekaitsega, ohvriabiga ning individuaalplaanide koostamist. Toetan protsessi algusest lõpuni - mõttest teostuseni ja teostusest uue peresüsteemi muutuse toimimiseni. Loe rohkem SIIT.

Lahutuse protsessi juurde käib paratamatult ka PERLEPITUSE vajadus, kui peres on  lapsed. Olen PERELEPITAJA, läbinud selleks ajalikud koolitused ning toetan Sind ja Su laste ema/isa suhtluskorra kokkulepete sõlmimisel. Selleks, et pere süsteemi muutused saaksid toimuda rahumeelselt. 

Olen läbinud Deepak Chopra Mindfullness programmi ja NYC enimmüüdud autori Gabrielle Bernstein kursuse "Manifesteerimine ja Meditatsioon". Olen lõpetanud Perelepituse-Mediatsiooni koolituse Eesti Perelepitajate Ühingu poolt. Olen omandanud raske konflikti tasemega inimeste vaheliste suhete läbirääkimiste teadmised ja isiksuse häirete teadmised  High Conflict Instituudis (USA, California), läbides õpingud: "New ways of mediating high conflict family cases" ja "Personality Disorders in Family". 

Olen oma teraapia suunitluses pööranud tähelepanu lahutusjärgsele perioodile toksilise, kõrge konflikti tasemega isikuga- läbiraaäkimistele, lahutusele, laste kasvatamisele - paralleelvanemlusele / University of Florida kursus. 

Olen õppinud neuroteadust psühholoogia teadlase Dr. Wyne W. Dyer õpetustest.

Minu üheks mentoriks on Marisa Peer- Briti parima terapeudi tiitliga auhinnatud avalik esineja ja autor. Olen läbinud Marisa loodud Rapid Transformational Therapy koolituse- kiire alateadvuse muutuse teraapia. 

Olen end täiendanud järgmistes valdkondades: Eluterve Kärgpere, Piiride Seadmine, Vaikuse minutid ja Mindfulness, Meeskonna Motiveeritus ja Läbipõlemise Ennetamine, Toimetulek ning Tööstress, NLP- neurolingvistiline programmeerimine.

Oman teadmisi erinevatelt koolitustelt ja praktilistelt seminaridelt  arhetüüpide, mees-naisenergia ja peresuhete energiate  tasakaalustamise kohta. 

Oman varasemaid kogemusi ettevõtluses, müügijuhtimises/ aastaid  USAs töötades ja õppides. 

Olen omandanud Noorsoo Töötaja kutse, tase 6, sh Noortelaagri Kasvataja-Juhataja koolitus, Noorte Juhendamine 2016-2017 jooksul. 
Lisaks eelnevale olen läbinud koolitused järgmistes teemades: Lapse seksuaalne areng, eakohane ja problemaatiline seksuaalkäitumine ning huvikooli pedagoogide roll laste seksuaalkasvatuses.
Noorsootöötajana ja Karjäärinõustajana töötasin "Noorte Tugila programmis" 2016-2021.

Töötan peredega toetades lapsi/ noori peresüsteemis, ning peresüsteemi muutumisel, näiteks lahutuse protsessis.  Pere lahkuminekul on muutuva peresüsteemi üheks osaks lahenduste leidmine laste heaolu arvesse võttes, millest on  saanud oluline osa minu teraapiakabinetis.

bottom of page