top of page
Search

Perelepitus ja läbirääkimised nartsissistliku eks partneriga laste suhtluskorra osas.


Perelepitus kui ka läbirääkimised nartsissistliku isikuga võivad olla eriti keerulised ja emotsionaalselt koormavad, kuna nartsissistlikud isikud on sageli sügavalt enesekesksed, neil puudub empaatia ja neil on raskusi teiste inimeste tunnete ja vajaduste mõistmisel- eriti oluline läbirääkimistel!


Nartsissistlik isiksus võib olla vastuvõtlik konfliktidele ja võib reageerida kriitikale või vastuolule väga negatiivselt. Seda kõike arvesse võttes on justkui võimatu läbirääkimisi pidada, nii et ka empaatilise isiku poole arvamused kuulda võetakse. Ometigi on vaja kokkulepped ja suhtluskord laste heaoluks sõlmida.


Teadlikkus on eduka läbirääkimise alus! Nii, et hakkame pihta- saa teadlikuks!


Siin on 21 sammu, kuidas siiski saavutada edukas tulemus ja läbirääkimisi juhtida:1. Saa teadlikuks nartsissistliku isiku tegelikest kavatsustest ja tea, et ta on läbirääkimistes Sinust juba 10 sammu ette mõelnud, kuidas oma tahtmine saada.

Ps! Tavapärane on, et ei arvesta laste heaoluga, vaid iseenda omadega.


2. Saa teadlikuks oma õigustest lapsevanemana ja teadvusta, mida lepituselt ootad.


3. Kui te jagate hooldusõigust võrdselt, on Sinul samad õigused laste heaolule. Sinu rollil laste elus on väga kaalukas! Ära alahinda ennast lapsevanemana, olgugi, et narc suhe on Su enesekindluse alla viinud.


4. Ära lase ennast mõjutada- seetõttu teosta plaan, missuguseid kokkuleppeid Sa laste heaks soovid saavutada läbirääkimiste protsessis.


5. Toetu faktidele, mitte emotsioonidele. Nartsissisti eesmärk on Sind manipuleerida just emotsioonide kaudu, et saada oma tahtmine, mis ei pruugi üldsegi olla lastele parim.


6. Fookus laste heaolule! Pane alati laste huvid ja heaolu esikohale. Püüa hoida emotsionaalsed ja vihased reaktsioonid kontrolli all ning tee otsuseid, mis on laste jaoks parimad.


7. Tuleta endale meelde, et te olete läbirääkimistel LAHKU LÄINUD LASTEVANEMATENA, mitte enam PAARINA. Kui te lähete isiklikule tasandile ja emotsioonidesse, siis te justkui lahkaks paari suhet. Seda vältides, keskendu ainult enda seatud plaanile, faktidele ja sihile- saavutada parim tulemus lastele.


8. Kõige parem valmisolek kokkulepeteks on suhtumine: " Sa olid kunagi mu elus oluline inimene aga nüüd oled Sa keegi, keda ma kunagi tundsin- Sina oled Sina ja Mina olen Mina. Me oleme erinevad ja me ei peagi üksteist mõistma. Me teeme kokkulepped laste heaolu nimel ja meid ei seo enam midagi muud."


9. Ära lepi sellega, mida Sa tead, et pole laste heaoluks!


10. Ära karda otsida õigusabi. Kui läbirääkimised jõuavad ummikusse ega edene, võite kaaluda õigusnõustaja või advokaadi kaasamist, et kaitsta laste õigusi ja leida juriidiliselt sobivaid lahendusi.


11. Koostage selge suhtluskord. Lepi kokku selge ja üksikasjalik suhtluskord, mis sisaldab aega, millal lapsed kohtuvad mõlema vanemaga, pühade ajakava ja muud olulised üksikasjad. Kirjalik kokkulepe võib olla kasulik, et vältida hilisemaid vaidlusi ja segadust.

Ps! Konkreetse plaani koostamiseks broneeri nõustamine- aitan Sul seda koostada, kui tunned, et vajad tuge.


12. Kui perelepituses tunned, et oled nartsissistist siiski väga mõjutatud, siis soovitan jätkata kohtuvälise kokkuleppe saavutamisega juristide läbi.

PS! Samal ajal on oluline leida terapeutiline väljund, et mitte lasta ennast edaspidi mõjutada ( nt. saada kaassõltuvusest vabaks).


13. Ära jaga oma emotsioone, arvamusi, ideid, mõtteid. Lihtsalt toetu ainult faktidele. Siis Sind pole võimalik manipuleerida. Kui Sinu faktidele esitatakse küsimusi, millele Sul pole vastust, siis vasta, et " Uurin järgi/ mõtlen selle üle ja annan teada ( nt teatud kuupäevaks meili teel)." Sul ei peagi kohe kõigele olema vastused.


14. Väldi süüdistamisi, halvustamist, vaid kasuta "mina sõnumeid".


15. Kaalu professionaalset abi. Perelepituse läbiviimine nartsissistliku isiksusega võib olla keeruline ja emotsionaalselt kurnav. Kaalu professionaalse terapeudi või lepitaja kaasamist, kes oskaks toetada ja juhendada teid selles protsessis.

Ps! Soovitan lepitajat, kes on teadlik manipuleerimisest ja isiksuse häiretest.


16. Sea piirid!

Jää kindlaks piiridele. Ära lase nartsissistlikul isikul sind manipuleerida või üle piiride astuda. Seadke enda jaoks kindlad piirid ja ole nende suhtes järjekindel.

Suheldes nartsissistliku isikuga on oluline seada enda jaoks piirid ja kui suhtlus läheb Sind süüdistavaks, alandavaks, siis on Sul võimalus öelda "Stop, me pole siin selleks, et ükstest halvustada, me oleme siin, et lastele seada turvaline ja neid toetav keskkond ka peale lahku minekut."


17. Õpi ennast väärtustama, hoolitse enda eest emotsionaalselt ja füüsiliselt, sest selline suhtlus võib olla stressirohke. Tee trenni, hoolitse enda vaimse tervise eest, leia viise, kuidas positiivselt mõelda ja ümbritse ennast positiivsete inimestega!


18.Teadvusta ootusi. Ole realistlik oma ootuste suhtes lepituse tulemuste osas. Nartsissistlik inimene on vastumeelne muutustele ja ära püüa teda veenda oma käitumist või hoiakuid muutma. Ta ei muutu! Sinu ülesanne pole teda päästa ega teda õpetada! Sa pole ta ema/isa!


19. Nartsissistiga pole mõtet vaielda. Vaidlemisest saab tema energiat ja Sina oled väsinud. Võit kuulub narc-ile ja Sina väsinuna annad alla. Hoia oma energiat ja ära mine tema manipulatsiooni ja emotsiooniga kaasa- keskendu eesmärgile!


20. Ära võta narc-i solvanguid ja süüdistusi isiklikult! Sina tea ise, kes Sa oled! Tema arvamus Sinust pole oluline.


21. Ära kahtle endas ega oma otsustes laste suhtes, Su lapsed vajavad empaatilist vanemat.

Keskendu vaid sellele, mis on lastele parim.


On oluline mõista, et perelepitus nartsissistliku isiksusega ei pruugi alati olla edukas. Nartsissistlik isik ei pruugi olla lepituseks avatud, kui asjad ei ole tema kontrolli all ja ta ei saa enda tahtmist (ps! olenemata, et see pole seotud laste heaoluga, vaid lihtsalt tema võidu sooviga!). Seepärast on oluline kaaluda oma isiklikke piire ja heaolu ning vajadusel võtta vastu otsus hoiduda edasistest katsetest leppida, kui olukord seda nõuab.


Pea meeles, et läbirääkimised nartsissistliku isiksusega võivad olla keerulised ja aeganõudvad. Oluline on hoida enda emotsionaalset tervist ja mitte lasta end lõksu püüda nartsissisti emotsionaalsesse mängu. Vajadusel otsi tuge ja toetust sõpradelt, pereliikmetelt või professionaalsetelt nõustajatelt.


Suhtlemiseni!

Grete

89 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page