top of page

Suhte lõpetamine võib olla raske ja emotsionaalne kogemus. Raskemaks muudab selle protsessi kui vastaspool on kõrgema konflikti tasemega/ toksiline ja oled kannatanud lähisuhte vägivalla all. Kui kaasatud on ka lapsed, siis on oluline perelepituses ja vajadusel ka kohtus õigesti esile tuua argumente, mis aitavad ning toetavad lahendusi peresüsteemi muutmisel.

Toetan Sinu lahutuse protsessi algusest lõpuni, mõttest teostuseni kuni uue peresüsteemi toimimiseni.

Teraapia ja nõustamine lahkuminekul

Tea, et Sa pole selles üksi! Olen Sinu jaoks olemas kogu protsessi jooksul!

Wave

Kuidas toime tulla kõrge konflikti tasemega lahkuminekuga ja laste kasvatamisel toksilise lapsevanemaga.

Teadlikkus mõista ennast, suhte vajalikkust, kuidas lähisuhtes/ abielus reguleerida enda emotsioone ning üleüldse osata suhtes olla.

Teadlik lahkuminek omades vajalikku infot hetke olukorra ja eelseisva osas. Oskused, mis aitavad vähendada kohtuprotsessi/ kokkulepete tegemise aega, suunata ressursse, säästa raha ja kaitsta lapsi samal ajal kui vanemad organiseerivad peresüsteemi muutust. 

Mis toimub peale lahkuminekut ja kuidas lahkumineku protsessis vähendada konflikti arengut, reguleerida konflikti ja enda emotsioone oskuslikult, vähendada vägivalla toimumist, kaitsta lapsi vaimse ja füüsilise vägivalla eest, suunata ressursid ja fookus lahkumineku teadlikkuse tõstmisele. 

Aitan Sul lahendada, selgusele jõuda ja teadlikult teha otsuseid kui oled suhtes rahulolematu.

Leiad vastuse kas minna lahku ja kuidas seda õigesti teha või proovida suhet tervendada ning kuidas õige tervendusprotsess käib. Kuidas reguleerida oma emotsioone lahkuminekul ja toime tulla lahutuse stressi ja leinaga.

Kas lahkuminekul valida perelepitus, kohus või kohtuväline protsess. Kuidas ja milliseid kokkuleppeid on oluline teha.

Laste kasvatamise viiside ja lahenduste leidmine ning plaanide koostamine, enda ja laste toetus lahutuse ajal ning selle järgsel perioodil. 

Kõrge konflikti tasemega kohtuvaidlustes ja kohtuvälistes vaidlustes suhtlemine, koostöö olulisus ohvriabiga, lastekaitsega, perearstiga, politseiga, juristiga. Kuidas ja kas suhelda ning vastata toksilise kaaslase e-mailidele, sõnumitele, häälsõnumitele. Mis keskkond valida ja kuidas.

Ja kõik muud olulised teemad..

bottom of page